Podwójny jubileusz.

25 września br. jubileusz 70. urodzin obchodził dr inż. Józef Rafa – zasłużony nauczyciel akademicki Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT. Jubileusz ten zbiegł się z 50. rocznicą rozpoczęcia przez dr. inż. Józefa Rafę studiów w naszej Alma Mater. W 1962 r., a więc 50 lat temu, Józef Rafa, po maturze, zdaniu egzaminu do Wojskowej Akademii Technicznej i odbyciu „praktyki” w jednostce radiolokacyjnej, rozpoczął studia na Wydziale Elektroradiotechnicznym. Po pierwszym semestrze i zdanym egzaminie konkursowym kontynuował studia na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej na kierunku fizyka techniczna. Był studentem płk. prof. Sylwestra Kaliskiego, opiekunem jego grupy szkoleniowej był kpt. dr inż. Edward Włodarczyk. Pracę dyplomową pt. „Przenikanie ciśnienia fali uderzeniowej wybuchu jądrowego w głąb ośrodka” wykonał pod kierunkiem płk. prof. E. Włodarczyka. Jako mgr inż. specjalności elektronika kwantowa ciała stałego, w 1969 r. rozpoczął pracę w Katedrze Mechaniki i Fizyki Technicznej u gen. prof. Sylwestra Kaliskiego na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej, którego komendantem był płk prof. Edward Włodarczyk.

Czytaj więcej...

Obrady Komitetu Sterującego projektu SYNAT w WAT.

W dniu 20.06.2012 r. uczelnia nasza była gospodarzem Komitetu Sterującego projektu "SYNAT". Przewodniczącym obrad był Dyrektor IMiK prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki. W obradach wzięli udział przedstawiciele najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce: Biblioteki Narodowej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uczelni Łazarskiego, Naukowo-Akademickiej Sieci Komputerowej, Uniwersytetu Warszawskiego i Wojskowej Akademii Technicznej. Podczas spotkania uzgodnione zostały kwestie kluczowe dla dalszego rozwoju projektu. Pani prof. PW dr hab. inż. Marzena Kryszkiewicz z Politechniki Warszawskiej przekazała uczestnikom obrad informację na temat organizowanych w najbliższym czasie Warsztatów Synat 2012, podczas których uczestnicy projektu będą mogli przedstawić osiągnięcia naukowe związane z realizacją projektu. Poprzednio gospodarzami Komitetów Sterujących były Biblioteka Narodowa, Politechnika Warszawska i Uniwersytet Jagielloński.

Czytaj więcej...

Złoto, srebro i dwa brązy.

Aż cztery medale zdobyła Wojskowa Akademia Techniczna na 111. Międzynarodowych Targach Wynalazczości „Concours Lepine” na początku maja tego roku w Paryżu. Podczas tej prestiżowej imprezy, nad którą honorowy patronat sprawował prezydent Francji, wynalazki naszej Alma Mater zostały wyróżnione kolejny rok z rzędu. 111. Międzynarodowe Targi Wynalazczości „Concours Lepine” odbyły się w Międzynarodowym Centrum Wystawienniczym Porte de Versailles w Paryżu. Zgromadziły ponad 500 innowacyjnych rozwiązań, prezentowanych przez wystawców z 14 krajów świata, m.in. Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Rosji, Iranu, Monako, Tajwanu i Chin. W pawilonie polskim prezentowano 29 wynalazków z różnych branż i dziedzin. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie medali odbyło się 7 maja. W czasie uroczystości przewodniczący jury podkreślił bardzo wysoki poziom polskich wynalazków i profesjonalne przygotowanie ekspozycji.

Czytaj więcej...

Przyznano finansowanie z NCBiR

Zespół Instytutu Matematyki i Kryptologii WCY pod kierownictwem prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzego Gawineckiego uzyskał z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju finansowanie projektu rozwojowego pt. "Ochrona informacji istotnych dla bezpieczeństwa i funkcjonowania państwa, w tym o klauzuli „Ściśle Tajne” - Budowy narodowego centrum kryptografii i dekryptażu" na lata 2011-2015. Liderem konsorcjum jest Wydział Cybernetyki WAT.

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.